Find us in social medi

» Плисе

Щори плисе

Плисе

Плисе щорите прекрасно подхождат на всеки един прозорец ,както и на арки и нестандартни форми.Използването на странично водене позволява щорите да се монтират на двустранно отварящи се крила.Възможна е както цялостна, така и частична изолация от слънчевата светлина, в зависимост от плътността и текстурата на текстила.
Най – общо те представляват плисирано платно от текстил ,което се спуска надолу посредством специален механизъм.Управлението на щорите може да бъде за лява или дясна ръка.