Find us in social medi

» ETEM E85

etem e85

ETEM E85

Е85 е модеренa състема с възможност за вертикален разделител. Резултат е 2.5 годишно проучване, което обединява технологии за енергийна ефективност с настоящите и бъдещи изисквания на стойтелството.

Дизайнът с 50-милиметрова ширина на опорите осигурява пълно съотвествие с най – стриктните международни спецификации и висока степен на термо и водонепромукаемост.

Е85 е пълноценна система която включва различни стойтелни методи и дава на архитекта възможността да проектира извън конвенционалните ограничения. Атриуми, ъглови конструкции, куполи, пирамиди и извити конструкции са възможни и лесни за строеж с Е85.

Сетрификатите, които системата е получила, издадени от акредитирани европейски лаборатории в съотвествие с европейски и американски спецификации, доказват че Е85 е една от най – качествените фасади на пазара.