Описание на продукта

ЦЯЛОСТНА СИСТЕМА ЗА ОКАЧЕНИ ФАСАДИ

  • 55 мм ширина на колони и ригели

  • Топлоизолация до Uf=1.5 W/m2k

  • Голямо разнообразие от колони за високи натоварвания от вятър

  • Разнообразие от дизайн за видимите алуминиеви капаци

  • Вариант със структурен стъклопакет без алуминиеви капачки, със същите колони и ригели

  • Всички видове вградени отваряеми прозорци (паралелно отваряем, отваряем на горна ос, с двуплоскостно отваряне навътре, скрито крило с двуплоскостно отваряне)

  • Всички видове повърхности (наклонени, многоъгълни)

  • Неограничен избор от цветове по RAL и възможност за боядисване в дървесен декор.